Ads

Annonsering används för att kommunicera med din målgrupp, locka deras uppmärksamhet och intresse. Det hjälper dig att nå ut till en bredare publik, öka ditt företags varumärkesmedvetenhet och generera försäljning.

Ads hjälper dig att

Generera leads & att växa

Digital annonsering, eller Ads som det ofta heter inom digital marknadsföring, kan se ut på lite olika sätt. Du kan till exempel annonsera på webbplatser, i appar, sociala medier eller i sökmotorers sökresultat.

En av fördelarna med ads är att det kan vara ett väldigt effektivt sätt att nå ut till en specifik grupp av människor – din målgrupp med andra ord.

En investering i ads kan hjälpa dig att sticka ut i det omtalade bruset av information och få fler att upptäcka dig och dina tjänster.

Ads kan även innebära metoder som att betala för att visas högre upp i sökresultaten på sökmotorer. Så om du vill synas, locka kunder och få mätbara resultat, kan det vara värt att satsa på ads.

Vår PPC-specialist och digitala analytiker besitter djup kompetens och expertis på de olika plattformarna som kan användas för annonsering. Vi anpassar alltid annonseringen efter dina mål och förutsättningar.

För oss är transparens viktigt. Vi vill att du ska se oss som din strategiska partner och att du alltid har tillgång och insyn i processen vid annonsering.

Varför ads

Genom att rikta annonser till din målgrupp och uppmuntra eller locka med förmåner kan du öka sannolikheten för att din målgrupp genomför önskade handlingar, såsom att köpa en produkt, registrera sig för en tjänst eller ladda ner en app.

En fördel med annonsering är att den ger möjlighet att mäta och analysera resultaten av kampanjer. Genom att använda olika analysverktyg kan ditt företag få insikter om annonsens prestanda, kundreaktioner och avkastning på investeringen. Detta gör det möjligt att optimera annonserna och fatta informerade beslut om marknadsföringsbudgeten.

Med annonsering kan ditt företag differentiera sig från dina konkurrenter och öka din konkurrenskraft. Genom att synas på rätt plats och vid rätt tidpunkt kan ditt företag ta en framträdande position i dina kunders medvetande och öka chanserna att bli valda över dina konkurrenter.

Annonsering ger dig möjlighet att nå en specifik målgrupp som är relevant för ditt företags produkter eller tjänster. Genom att använda olika segmenteringskriterier, såsom demografi, intressen, beteenden och geografisk plats, kan annonser skräddarsys och levereras till de människor som är mest benägna att vara intresserade av ditt företag.

Kraften i annonsering:
Nå din målgrupp och öka din försäljning

Att använda annonsering som en del av sin marknadsföringsstrategi hjälper dig att nå ut till din målgrupp, öka varumärkesmedvetenhet, generera försäljning och bygga långsiktiga relationer med kunder. En effektiv annons kan skapa ett starkt intryck och differentiera varumärket från konkurrenter, samtidigt som den förmedlar ett övertygande budskap som engagerar och påverkar målgruppen att agera. 

Så här går det till

Utforma en strategi

Utifrån dina målsättningar målgrupp och marknad utformar vi en strategi.

Implementering av plan

Nu är det dags att bygga upp dina  kampanjer. Vi sätter upp konton, spårning, skapar annonser. Allt enligt best practises. 

Optimera

Nu är det dags att börja bevaka och analysera datan som kommer in. Det gör vi kontinuerligt allt eftersom mer data samlas in.

Datan ger oss insikter som möjliggör att utföra justeringar för att förbättra resultatet.

Utvärdera

Med jämna mellanrum tar vi ett steg bak, analyserar vår utveckling, delar rapporter och överväger ändringar till strategin. Allt för att kunna förbättra resultatet.

Say hello!

Vill du snacka brand, copy eller foto & film? Eller vill du mjukstarta med en kaffe? Helt ok, vi älskar fika!

Say hello så styr vi upp något.