Brand
Identity

En stark Brand Identity är ryggraden i ett framgångsrikt företag. Att ha en konsekvent varumärkesidentitet är avgörande för att skapa igenkänning och bygga förtroende hos din målgrupp

Med hjälp av dina värderingar och mål skapar vi en visuell representation som tilltalar din målgrupp och hjälper dig att utmärka dig bland dina konkurenter.

Quma - Generating growth & building brands

Vår process för att
skapa en effektiv Brand identity

Vår process börjar med att dyka ned i kärnan av ditt företag. Vi analyserar din historia, värderingar och affärsstrategi för att förstå vad som gör just ditt varumärke unikt.

Därefter skapar vi en visuell identitet som speglar och förstärker det unika med just dig och ditt företag.

Tillsammans med dig formar en AD din varumärkesidentitet med hjälp av logotyp, färgschema, typografi och grafiska element

Med Quma som din partner för brand identity får du inte bara en unik visuell representation, utan en strategi.

Låt oss tillsammans bygga en Brand Identity som engagerar din målgrupp.

Här kan du hitta svar på

vanliga frågor om brand identity

Brand Identity är en kombination av olika visuella  element som representerar ett företags värderingar, personlighet och budskap. Det kan till exempel vara logotyp, färger, typografi och andra grafiska element.

Brand Identity skapar igenkänning. Det hjälper företaget att sticka ut bland sina konkurrenter, bygga förtroende hos kunder och skapa en starkare koppling till målgruppen.

En stark Brand Identity kan öka varumärkeslojalitet, attrahera nya kunder, stödja marknadsföring och bidra till långsiktig tillväxt genom att skapa igenkänning och förtroende.

En grafisk profil, även känd som företagets visuella identitet, är en samling grafiska element som representerar och kommunicerar ett företags varumärke. Det inkluderar logotyp, färger, typografi, grafiska element och riktlinjer för deras användning.

Ofta talar man om den grafiska profilens 5 grundstenar som är: Färg, grafiska element, bilder, logotyp, typografi.

En grafisk profil är en samlad beskrivning av de visuella elementen som representerar ett företag eller varumärke.

En grafisk manual, eller stilguide, är en mer detaljerad och omfattande dokumentation som specificerar regler och riktlinjer för användning av varumärkets visuella element. Det innehåller detaljerade instruktioner om korrekt användning av logotypen, färgpaletten, typsnitt, bildbehandling och andra grafiska element. Grafiska manualer ger tydliga riktlinjer för konsistens och korrekt användning av varumärkets visuella identitet i olika sammanhang och material.

ja, men det bör göras eftertänksamt för att undvika förvirring hos kunder. Mindre justeringar kan vara nödvändiga över tid för att anpassa sig till förändringar i företaget eller marknaden.

Att bygga ett varumärke involverar flera strategiska steg. Förståelse av din målgrupp, företagets

Den grafiska profilens fem grundpelare

Färger

Färgpalett används i ditt varumärkets visuella material. Den relaterar till varumärkets identitet och värden.

Grafiska Element

Vi tar fram former, linjer, mönster eller ikoner för att förstärka ditt varumärkes visuella identitet. Dessa element används för att skapa konsekvens och vara igenkänning i olika designmaterial.

Bilder

Har du ett budskap du vill kommunicera eller behöver du bara fräscha nya bilder, vi löser det åt dig. Vi tar fram relevanta bilder som passar ditt varumärkes ton och stil.

Logotyp

Logotypen ska vara tydlig, minnesvärd och representera ditt varumärkes kärnvärden. Är din logotyp det? Inte? Låt oss hjälpa dig ta fram en som symboliserar ditt företag.

Typografi

Vi hjälper dig att ta fram ett typsnitt som har rätt element för att skapa en läsbar och visuellt tilltalande text. Med rätt känsla som stämmer överens med ditt varumärke.

Färger

Färgpalett används i ditt varumärkets visuella material. Den relaterar till varumärkets identitet och värden.

Grafiska element

Vi tar fram former, linjer, mönster eller ikoner för att förstärka ditt varumärkes visuella identitet. Dessa element används för att skapa konsekvens och vara igenkänning i olika designmaterial.

Bilder

Har du ett budskap du vill kommunicera eller behöver du bara fräscha nya bilder, vi löser det åt dig. Vi tar fram relevanta bilder som passar ditt varumärkes ton och stil.

Logotyp

Logotypen ska vara tydlig, minnesvärd och representera ditt varumärkes kärnvärden. Är din logotyp det? Inte? Låt oss hjälpa dig ta fram en som symboliserar ditt företag.

Typografi

Vi hjälper dig att ta fram ett typsnitt som har rätt element för att skapa en läsbar och visuellt tilltalande text. Med rätt känsla som stämmer överens med ditt varumärke.

Så här går det till

Uppstart

Första mötet, här går vi igenom projektets mål, omfattning, tidsramar och förväntade resultat.

Analys & Idé

I fas två ser vi över projektet och tar fram en idé utifrån första mötet och dina önskemål.

Förslag

Vi presenterar idén och har en konversation kring förslaget. 

Produktion

Från föregående möte och samtal produceras material fram till det slutgiltiga resultatet. 

Leverans

Leverans av hela projektet och slutgiltiga ändringar sker. Sedan är vi i mål. 

Say hello!

Vill du snacka brand, SEO eller Ads? Eller vill du mjukstarta med en kaffe? Helt ok, vi älskar fika!

Say hello så styr vi upp något.